Historie

Om eventyret og vores restaurant


Den danske eventyrforfatter H. C. Andersen udgav “Fyrtøjet” i 1835 og det er et af de mest kendte eventyr som er skrevet imens H. C. Andersen boede her i Nyhavn.

H. C. Andersen var meget facineret af Nyhavn, hvor han boede i flere omgange. H. C. Andersen fandt, som mange andre af tidens kunstnere, inspiration i sømandskvarterets livlige stemning, hvor bølgesuset fra den store verden skabte en spændende mangfoldighed.

Her på restaurant Fyrtøjet har vi ladet os inspirere af den eventyrlige stemning hos H. C. Andersen, som vi – i hans ånd – har givet et moderne dansk twist.
  

Historien om vores bygning
Nyhavn 11


Ludvig Ferdinand Rømer (1714-1776) var ansat ved Vestindisk-guinesisk Kompagni. I 1739-44 var han udsendt til Guldkysten, hvor han startede som underordnet skriver, men på grund af den store dødelighed blandt de udsendte, avancerede han hurtigt til en finere og mere indbringende stilling som slavekøbmand.

På vej hjem fra Afrika forliste skibet med Rømer ved den norske kyst og hans formue gik tabt. Han tog derfor tilbage i 1746, hvor han fortsatte med at rejse rundt i området og opkøbe slaver. Efter kortvarigt at have været guvernør på den danske fæstning Christiansborg, vendte han af helbredsmæssige årsager tilbage til København.

Han indgik ægteskab og investerede sine hårdt indtjente midler i Nyhavn 11, hvor han i 1754 oprettede et sukkerraffinaderi. Dette afspejler måske hans gode forretningssans: For hvordan man end vender og drejer det, var det vanskeligt at få handlen i Afrika til at løbe rundt. Bl.a. da opretholdelsen af de danske forter og mandskaber var dyr. Den vestindiske handel var langt mere indbringende, og især sukkerhandlen var lukrativ.

Fra Vestindien kom tønder med råsukker, der i Europa blev raffineret til det fine hvide sukker, støbt i sukkertoppe. Den lille figur over porten minder om husets fortid, og forestiller en mand med en sukkertop.

Rømers toetagers hus med bindingsværk er i dag væk. Det nuværende hus er opført i 1830’erne, mens Rømers tidligere bolig, fæstningen Christiansborg, i dag er embedsbolig for den ghanesiske præsident